Ośrodek stacjonarny

Prywatny Ośrodek leczenia uzależnień Urus znajduje się w przepięknej uzdrowiskowej miejscowości Ciechocinek.

Terapia w Ośrodku odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa 4 tygodnie, w ciągu których realizowany jest program podstawowy leczenia uzależnień. Możliwe są również terapie 6-tygodniowe i 8-tygodniowe, w zależności od głębokości problemu.

Nasz Ośrodek świadczy profesjonalną pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze; jak również od nałogowych zachowań, na przykład: pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, hazard, siecioholizm i kredytoholizm.

Podczas pobytu w Ośrodku pacjent uczestniczy w terapii grupowej i indywidualnej. Nasze relacje z pacjentami budujemy w atmosferze empatii, zrozumienia i poszanowania godności ludzkiej.

W pracy terapeutycznej pomagamy pacjentom zobaczyć problemy, jakich doświadczają, i odkryć ich związek z piciem alkoholu, bądź zażywaniem innych substancji psychoaktywnych, czy nałogowych zachowań. Dokonujemy wspólnie wglądu w to, jak może wyglądać ich życie, gdy będą pili nadal i jak mogłoby wyglądać, gdyby przestali pić (dotyczy to również innych substancji psychoaktywnych czy nałogowych zachowań).

Pracujemy z pacjentem nad identyfikacją objawów osiowych uzależnienia u siebie i akceptacją choroby. Uczymy naszych pacjentów, jak rozpoznawać nawroty i jak radzić sobie z głodem alkoholowym. Uczestnicząc w różnego rodzaju treningach pacjent nabywa nowych kompetencji radzenia sobie ze stresem, nieprzyjemnymi uczuciami, lękiem i tym podobnymi. Poznaje programy prozdrowotne służące zdrowieniu. Przez cały proces terapeutyczny motywujemy do zmian mających na celu poprawę jakości życia.

W pracy terapeutycznej z pacjentem nie pozostajemy obojętni wobec innych problemów, które nie wynikają z uzależnienia. Bierzemy również pod uwagę kontekst w jakim pacjent żyje. Nad tego typu problemami pracujemy w konwencji systemowo-narracyjnej.

Naszych pacjentów postrzegamy jako osoby, które posiadają możliwości, siły i mocne strony, które umożliwiają im poradzenie sobie z trudnościami. Poprzez takie techniki jak eksternalizacja (oddzielenie objawów od osoby) czy personifikacja (praca poprzez metafory, która wzmacnia proces eksternalizacji) można dokonać dekonstrukcji narracji, która wywołuje trudności w życiu danej osoby. Dzięki procesowi terapeutycznemu udaje się stworzyć alternatywne historię dotyczące życia i samego siebie. Historie te pomagają odzyskać ukryte zasoby i mocne strony oraz zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Wierzymy, że każdy może dokonać zmian, które prowadzą do lepszego i dłuższego życia.

Uzależnienie jest chorobą i z tego faktu wynika nasz stosunek do pacjenta. Nie oceniamy go, nie moralizujemy i nie pouczamy. Motywujemy do zmian, do życia wolnego od nałogów, do rozwoju osobistego i dzięki temu – do bycia szczęśliwym. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidulanie, szanując jego inność. Pokazujemy, jak osiągnąć cel, którym jest trzeźwe, zdrowsze, dłuższe i lepsze życie.

Pomoc osobom uzależnionym to nasza praca, którą wykonujemy jak najlepiej, mając świadomość, że życie ludzkie jest wartością najwyższą.

Zapraszamy Państwa na leczenie do naszego Ośrodka, w którym stworzyliśmy komfortowe warunki pobyt oraz gdzie zapewniamy pełną anonimowość i dyskrecję.