Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień przyjmuje osoby, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w terapii stacjonarnej, jak również osoby kontynuujące terapię po wyjściu z Ośrodka.

Pomagamy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnychj, jak również od nałogowych zachowań. Świadczymy także pomoc osobom współuzależnionym oraz prowadzimy terapię małżeńską, gdzie jeden z małżonków jest uzależniony. Pomagamy także osobom z syndromem DDA.